Ett kinder-ägg i äldreomsorgen?

Anders Andersson och Carola Dieker

Debattartikel MVT.

Under den senare tiden har vi sett en rad inlägg om äldreomsorgen, både i MVT och i SVT. Situationen utmålas som mycket dålig och det gäller framför allt för personalen. De gamla har fortfarande ett tillfredsställande omhändertagande, men om inget görs kommer även de att drabbas.

Vänsterpartiet vill nu att kommunen utreder om det är möjligt att förkorta arbetstiden till förslagsvis sex timmars arbetsdag. Vi tror att detta skulle göra det lättare att komma till rätta med flera av de problem som finns i dag: ökade sjukskrivningskostnader, dåliga scheman, delade turer och ett arbete som inte upplevs som särskilt attraktivt.

Många av dem som arbetar inom vården har ett mycket tungt arbete som sliter på kroppen. Efter en viss minskning ökar återigen sjukskrivningarna. Med kortare arbetstid hinner kroppen återhämta sig och förhoppningsvis går det att klara arbetet utan att bli utsliten.

Det är snarare regel än undantag att den som arbetar i äldreomsorgen inte kan planera sin fritid längre än högst fyra veckor i taget. Så ska det inte behöva vara! Med kortare arbetstid blir det lättare att göra scheman över längre tid.

Delade turer är ett otyg som vi bara måste få bort! Det gör att hela dagar ”förstörs”, eftersom det är svårt att utnyttja tiden mellan arbetspassen på annat sätt än att det blir en väntan på att man ska gå och jobba igen. Även detta tror vi går att ändra på med kortare arbetstid.

Och, slutligen, kortare arbetstid skulle göra det mer lockande att välja omvårdnadsarbeten. Dels helt enkelt genom att man får mer fritid, dels genom att arbetsmiljön blir så mycket bättre!

Kortare arbetstid skulle alltså kunna bli ett kinder-ägg i äldreomsorgen. Tre presenter i en. Bättre hälsa, bättre scheman och inga delade turer. Ett attraktivare arbete.

Anders Andersson (V) ledamot i socialnämnden
Carola Dieker (V) ersättare i socialnämnden