Handlingsplan för att få bort delade turer

Annika Onttonen

I en artikel i MVT 2015-09-16 står det om:

Kommunal begärde under våren att kommunen skulle ta fram en handlingsplan för att få bort delade turer inom några av äldreomsorgens områden. Inledningsvis ska frekvensen av delade turer kartläggas. Information om goda exempel ska inhämtas från andra kommuner. Ökad kunskap ska ge bättre förutsättningar för schemaläggning.

– Att vi kommit igång med det arbetet tycker jag är väldigt viktigt, säger Rolf Hansson (V), personalnämndens ordförande.

Anledningen till Rolfs uttalande är det faktum att kvinnor som arbetar som undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg har inte bara högst sjukfrånvaro, utan deras sjukfrånvaro ökar också mest.

Vänsterpartiet har länge varnat för att situationen med utnyttjandet av kvinnors arbetskraft i vård och omsorg inte är hållbar. Oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut för stunden måste arbetsvillkoren kraftigt förbättras för de här grupperna och vård och omsorg tillföras nödvändiga resurser – en social hållbarhet är ett måste både på kort och på långsikt.

Någonting som är självklart för de allra flesta människor är tanken att ”Alla ska kunna komma hem efter jobbet och ha ork kvar i kropp och själ”. Men idag är vi långt ifrån där och alltför ofta hamnar kvinnors situation i skymundan. Vänsterpartiet arbetar med lösningar riktade mot de problem som i särskilt hög grad drabbar kvinnor. Idag värderas tyvärr kvinnors arbete lägre än mäns.

Vi är glada att alla kommunanställda i Motala har rätten att jobba heltid. För Vänsterpartiet det är en central jämställdhetsfråga att anställda ska kunna leva på sin lön. Deltid ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Här visar det sig att teori och verklighet inte alla gånger går hand i hand när det gäller kommunens anställda.

Ett stort problem inom kvinnodominerade yrken är så kallade delade turer, alltså att man jobbar några timmar, sedan har några obetalda timmar och därefter jobbar igen. Detta är ett otyg för de allra flesta och måste bort. Vänsterpartiet vill se att kommunen tar tag i problemen som arbetsgivare för att ta ett ansvar för att göra upp med användningen av delade turer.

I detta arbete måste Vänsterpartiet gå i täten och det är vi vänsterpartister som i alla situationer i det kommunalpolitiska arbetet ska vara med och ta ansvar. I första hand är en tillräcklig bemanning nödvändig för att arbetsbelastningen ska vara rimlig. För de många kvinnor som arbetar i offentlig sektor är då politikens inriktning helt avgörande.

Det krävs också att den enskilda kan känna inflytande och kontroll över det egna arbetet. De fackliga organisationerna och skyddsombuden måste ha ett stort inflytande över arbetsplatsernas organisering. För att detta arbete ska stärkas krävs en hög organisationsgrad på arbetsplatserna, vilket i sin tur är beroende av trygga anställningsförhållanden.

Arbetslivet måste anpassas efter människors behov av balans mellan krav och förmåga. Slitsamma arbetsmiljöer måste förändras så att det är möjligt att arbeta fram till pension. I första hand är en tillräcklig bemanning nödvändig för att arbetsbelastningen ska vara rimlig. Ingen ska behöva arbeta deltid för att orka arbeta!

Annika Onttonen, ordförande