Hejsan och tack för brev!

Rolf-utvJag som besvarar ert brev nu heter Rolf Hansson och jag är ordförande i kommunens Personalnämnd.

Även om det ni beskriver verkligen är tråkigt att läsa är det positivt och värdefullt för oss på den politiska sidan att få vittnesbörd och verklighetsbilder från frontlinjen. Era upplevelser är viktiga (återkommer till det längre ner) och era bilder tas på allvar. Jag vill alltså tacka för ert välformulerade brev. Vi får – som ni förstås har sett och vet – den här typen av signaler från flera håll inom äldreomsorgen, både som skrivelser, i insändarform, via Facebook och i direkta samtal.

Just arbetssituationen inom äldreomsorgen har ju varit – och är – högaktuell. Vi tar dom här lägena på största allvar – av många skäl. Och det händer också en del saker även om allt givetvis sker alldeles för långsamt. Bland annat har jag i dagarna bett socialdirektören titta över dom scheman som nu görs och som leder till stor oro.

Nu måste jag förstås bekräfta den där bilden att politiker alltid skyller på någon annan – för så är verkligheten. Som ordförande i Personalnämnden kan jag inte gå in aktivt i den roll som Socialnämnden har som operativ arbetsgivare.

Det jag däremot kan göra – är att reflektera över vad ni skriver litet mer allmänt. Och nu blir det nog litet floskler – för den som vill se det så.

Alltså: På den politiska sidan har vi faktiskt höga ambitioner vad gäller personalpolitiken. Det finns flera skäl till det.

Till att börja med därför att vi rent mänskligt vill att våra medarbetare skall må bra och kunna ha ett gott liv. Det är en anständighetsfråga helt enkelt. För det andra: kommunen MÅSTE uppfattas som en bra arbetsgivare, annars klarar vi inte att rekrytera personal i framtiden. Och därmed inte vårt uppdrag.

Det här var ett sätt att säga till er att DET INTE ÄR OKEJ att medarbetare i Motala kommun upplever det slags situation som ni beskriver. Och den uppfattningen har nog hela den politiska skaran oavsett färg och uppdrag.

Tyvärr är det så att dom allra flesta förändringar som beslutas om tar tid att genomföra och tar tid att se resultatet av. Men för att vi ändå skall gå i rätt riktning finns det ett Personalpolitiskt program, som faktiskt är väldigt bra. Och vi jobbar dagligen med att mer och mer föra ut tankarna i det programmet ut i organisationen. Men det finns en stor tröghet inbyggd och förändringar kräver förändringar – inte minst i tänkesätt och kultur. Sådant brukar som sagt vara trögt.

Litet mer konkret: det var väldigt skönt att läsa att ni har stor förståelse för Bemanningscentrum och deras arbete och förutsättningar. Just BC har en nyckelfunktion för en bra personalplanering och som ni skriver – dom är ju beroende av att det överhuvudtaget finns personer att rekrytera in. Kommunledningen håller just på att titta över BC för att se hur verksamheten kan stabiliseras och möta dagens problem på ett ännu bättre sätt.

Ni beskriver också några konkreta situationer som jag reagerar på: ”får inte jobba med hjärtat” – jag förstår vad man menar, men det är självklart så att vi vill att alla kommunens medarbetare skall jobba med både hjärta och hjärna.

Och så detta att man kan se sig om efter annat jobb om det inte passar. Ett uttalande som är direkt olämpligt från en chef, som strider mot samtliga värderingar vi skall ha och som är direkt obegåvat eftersom varje chef bör inse att man skall vara rädd om varenda medarbetare eftersom det är svårt att rekrytera nya.

Jag vill avsluta med tipset att använda möjligheten att rapportera konkreta dåliga situationer och risksituationer som arbetsmiljöärenden – och samråd med facket i sådana lägen, tålamod och lojalitet är utmärkt, men ni är alldeles för duktiga på sådant, det måste få ha en gräns. Var inte rädda för den gränsen!

Sådär – det blev många ord, jag vill egentligen bara visa att vi politiker både ser och faktiskt ibland också förstår hur situationen är, och jag ville också berätta om vad vi vill.

Vad ni vill är också uppenbart och självklart – ni vill ha förändringar. Nu. Nyss. Och berättigat. Den leveransen från oss är på väg, men tyvärr inte i det tempo som både ni och brukarna förtjänar.

Med bästa hälsningar

Rolf Hansson (V)
ordförande i Personalnämnden