Lön och arbetsmiljö viktigt

Rolf Hansson, Personalnämnden

Rolf Hansson, Personalnämnden

Den borgerliga Alliansen i Motala vill ta ansvar för kommunens ekonomi, men det oppositionen inte vill tala så mycket om är att ekonomi och verksamhetskvalitet hänger ihop. I en debattartikel talar man bara om hur skadligt det skulle vara att ta ut skatt av medborgarna och hur enkelt det är att pressa kommunens egna kostnader.

Ett av problemen med oppositionens politik är att man tar sin hand från kommunens personal – man bryr sig inte om dem som gör jobbet i vardagen, inom äldreomsorgen, i skolan eller i vården.

Oppositionen föreslår nämligen att kommande löneökningar skall urholka verksamheterna. Man säger konkret att det inte skall finnas några särskilda pengar för höjda löner i nämndernas ramar. Men ökade löner blir det förstås, konsekvensen av de borgerliga förslagen blir därför nedskärningar i verksamheterna. Ibland kallas sådant ”effektiviseringar”.

Emellertid – ute i den kommunala verkligheten finns medarbetarna, de som upplever vardagens stress på grund av för lite personal. För dessa känns det nog tämligen brutalt att behöva tänka sig att man skulle bli ännu färre arbetskamrater. Oppositionen säger inget om dem som just nu har en arbetsmiljö som diskuteras hett och livligt – både i press och i sociala medier. Man talar bara om skattetryck och om effektiviseringar. Förslaget skickar också en tydlig signal till lönesättande chefer – håll nere lönerna så mycket som möjligt, annars blir det för litet pengar till den övriga verksamheten. Borgerligheten vill alldeles tydligt att vi skall ha färre medarbetare som dessutom har låga löner.

Mot det här förslaget står majoritetens. Vi i Solidariskt Motala vill att kommande löner för personalen skall bestämmas utifrån sakfrågor och utifrån att Motala kommun skall vara en bra arbetsgivare. Nämnderna får i vårt förslag kompensation för nästan hela de beräknade löneökningarna. Detta gör det lättare att få den personal som behövs och det gör det lättare att ge den service som Motalaborna har rätt till. Det är så man använder skattepengar på ett solidariskt sätt och för medborgarnas bästa.

Som Vänsterpartist och som ordförande i kommunens Personalnämnd vill jag att kommunen skall ge bästa möjliga service och att vår personal skall känna glädje och stimulans i arbetet. Dessutom står vi inför mycket stora rekryteringsbehov under de närmaste åren. Flera hundra nya medarbetare måste anställas, och vi konkurrerar med andra kommuner och regioner. Detta känner den borgerliga oppositionen väl till – frågan är hur man menar att minskade kommunala resurser kan leda vidare på den viktiga resan.

Rolf Hansson (V)