Den goda äldreomsorgen

Anders-Carola_1Kommentar till Madeléne Gyllenhammars debattartikel MVT 13 april om valfrihet i Motalas äldreomsorg.

Det finns mycket vi håller med om i Gyllenhammars artikel: rätten att få bestämma över sig själv, att få känna sig trygg och att vården ska vara anpassad efter den enskilde individen. Vi anser också att det borde vara en självklarhet att man får välja den äldreomsorg man vill ha!

MEN för oss handlar det inte om att få välja vilket kommersiellt företag som utför vården. Vi tror inte att äldreomsorgen blir bättre bara för att företag konkurrerar med varandra och där drivkraften är att ta ut största möjliga vinster. Valfrihet för oss är att få välja vad man vill få hjälp med!

En förutsättning för att få en bra äldreomsorg är samtidigt att personalen mår bra och har en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Är det något vi ska arbeta för i kommunen så är det detta, inte att tro att utförsäljning, upphandling och privatisering är vägen till en god äldreomsorg!

Anders Andersson
Carola Knutsson
Vänsterpartiets representanter i Socialnämnden