Vänsterpartiet stärker det kommunalpolitiska arbetet

I och med att vi denna mandatperiod har kunnat bredda kretsen av personer som har olika kommunala uppdrag, så får vi nu också möjlighet att förstärka det kommunalpolitiska arbetet. Efter diskussioner på medlemsmöte och en utbildningsdag har styrelsen fattat beslut om att dels anta normalstadgar för det kommunalpolitiska arbetet, dels inrätta ett arbetsutskott inom den kommunala gruppen.

Liksom tidigare är det Kerstin Lundberg som är vår gruppledare, som politiskt leder det kommunalpolitiska arbetet och företräder oss i kommunstyrelsen och dess verkställande uttskott. Kerstin ingår givetvis i det nya arbetsutskottet. I detta ingår också, som vice gruppledare, Rolf Hansson. Rolf är mötesordförande vid gruppens sammanträden, så att Kerstin, som har mycket att förmedla, får fritt fram. I arbetsutskottet ingår även vår politiske sekreterare Joakim Höglund. Det är i första hand arbetsutskottet som företräder partiet i överläggningar med våra samarbetspartners, S och MP, men ibland kan någon annan resurs komma in som är mer insatt i en aktuell sakfråga. Vi ska i princip alltid kunna företrädas av minst tre representanter.

Ett av syftena med förändringen av den kommunala gruppens arbetssätt är att vi vill kunna arbeta mer långsiktigt.