Kerstins krönika vecka 9

Kerstin talade och presenterade

Kerstin rapporterar från kommunfullmäktige

 

Veckan startade med SOM-möte (Solidariskt Motala = V+S+Mp) där vi tre partier tar upp många olika politiska frågor från alla nämnder och styrelser. Svårt att vara uppdaterad om allt, men vi försöker informera varandra så långt som möjligt.

De som ska tjänstgöra i Kommunfullmäktige (KF) på kvällen träffas en stund före mötet. Kan ju tillstöta saker sen vi pratade på vårt kommunalpolitiska utskott i partiet (KPU).

Kommunfullmäktige startade, som vanligt, med allmänhetens frågor. Jag säger igen: det är synd att inte fler tar vara på möjligheten att föra upp frågor till kommunens högsta beslutande organ. Dags att fundera på förändringar?
Plan- och miljönämnden presenterade sin verksamhet. Handfast och informativt.
Den lokala utvecklingsplanen (LUP:en) klubbades. Där var undertecknad uppe i talarstolen med ett kort inlägg och bifall. LUP:en pekar ut majoritetens framtida politiska riktlinjer.
Utvecklingsplanen för Framtidens Motala togs också. Ibland kan det vara lite förvirrande med alla plan-, utvecklings- och policydokument. Hur hänger de ihop? Går någon före alla andra?

Den verkliga debatten kom gällande nyupplåning i kommunen. Alliansen beskyller Solidariskt Motala för att inte sköta kommunens ekonomi, vilket inte stämmer. Debatten slutar med att upplåningen ska göras. Veckan därpå har Alliansen en insändare i MVT om detta och en ledarsida med felaktigheter publicerades också. Dessa är nu snabbt besvarade. (Läs MVT 4 mars).

En interpellation angående vad som nu ska hända med Ryttareföreningen (MORF) och Nyckelryttarna efter den misslyckade sammanslagningen skapade också livlig debatt. På många sidospår, tyvärr. På vägen hem var Andreas och jag överens om att vi inte gillar begreppet ”tjejidrott” som många säger.

Övrigt i veckan: Annika, Rolf och jag har jobbat i valberedningen inför årsmötet den 7 mars. Sen drabbade influensan mig. Hela paketet inklusive ögoninflammation. Inte frisk än, men skriver min krönika ändå. Vad gör man inte för sitt kära parti?
Nu ser vi fram emot årsmöte på lördag. På min gamla arbetsplats Bona folkhögskola. Välkomna alla intresserade!

Kerstin Lundberg, Gruppledare.