Det var detta som Sverige gick miste om

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen, KF

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen, KF

I höstas röstade Alliansen och Sverigedemokraterna ner regeringens budget. En budget som förhandlats fram i samarbete med Vänsterpartiet. Här är en del av reformerna som röstades bort:

  • Gratis läkemedel till barn
  • Ekonomiska resurser till personalförstärkning i äldrevården
  • Höjt bostadstillägg till fattigpensionärer
  • Höjt underhållsbidrag till ensamstående föräldrar ( mest kvinnor)
  • Permanent stöd till kvinnojourer
  • Mer pengar till sjukvården.

Istället tvingas vi leva vidare med en Alliansbudget som fortsätter att skapa större klyftor mellan människor och tillåter vinster i välfärden. Vänsterpartiet ser nu fram emot en vårbudget där de goda förslagen finns kvar.

Rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, antirasism. Det är värden vi står för. Värden vi aldrig ger avkall på.

Kerstin Lundberg, Gruppledare, Vänsterpartiet Motala