Barnfattigdomen biter sig fast

Barnen betalar ett högt pris 

Jocke Höglund

Jocke Höglund

Carola_forwebb_RHN_6731

Carola Knutsson

När SD och den övriga borgerligheten röstar ner regeringens budget och tvingar igenom sin egen är det återigen de fattigaste barnen som får betala. Man undrar till exempel varför samhället mår bättre om barnens läkemedel inte kan få vara gratis. Vem kan eller vill föreställa sig känslan av att avstå ett läkarbesök med barnen då man vet att man inte kommer att kunna köpa den föreskrivna medicinen?

 

Verkligheten i dagens Sverige är att barnfattigdomen har bitit sig fast. Rädda Barnens nya rapport visar att 230 000 barn lever i ekonomisk utsatthet. I Motala innebar detta att 900 (11 procent) av kommunens barn och ungdomar under 18 år lever i hushåll med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd.

Barnfattigdomen har inte uppstått av en slump, det är inte heller ett tillfälligt missöde, utan är resultatet av borgarnas medvetna politiska prioriteringar och den nyliberala riktningen i samhället. Sverige hade fram till 1990-talets ekonomiska kris en relativt jämn inkomstfördelning, men under och efter krisen etablerades ett nytt mönster med vidgade ekonomiska skillnader mellan de fattigaste och de rikaste hushållen.

Från 1997 till 2007 skedde en generell välståndsökning i Sverige. Barnfattigdomen minskade under denna period. Men detta ökade välstånd kom inte alla barnfamiljer till del. I synnerhet är det barn i familjer med utländsk bakgrund och barn till ensamstående föräldrar som halkat efter och inte fått del av det ökade välståndet. De ekonomiska skillnaderna har under 2000-talet fortsatt att öka, inte minst i genom skattesänkningar för de rikaste i samhället.

Konjunkturläget är fortsatt osäkert och påverkar framför allt de barnhushåll där föräldrarna har en svag eller obefintlig position på arbetsmarknaden. Bakom den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljerna finns ofta ohälsa och arbetslöshet bland föräldrarna.

I regeringens rödgröna budget fanns flera förslag från Vänsterpartiet, som hade inneburit väsentliga skillnader för fattiga barn, till exempel en satsning att höja underhållsstödet till ensamstående fattiga föräldrar och gratis läkemedel till alla barn. Det är oerhört olyckligt att samhällets minsta – barnen – drabbas av borgarnas och SD:s maktspel.

Vänsterpartiet – din garant för en vänsterpolitik.
Carola Knutsson och Jocke Höglund Vänsterpartiet