Debattartikel i MVT, 14 december.

Ett av förslagen i den rödgröna budgeten var att sänka skatten för pensionärer med låga pensioner. Reformen skulle ta bort skattegapet för pensionärer med en årsinkomst på upp till 120 000 kronor och innebära en inkomstökning på cirka 2 400 kronor Jocke Höglundper år.

Regeringens hela budget innehöll många av Vänsterpartiets viktiga reformer. Nu har SD tillsammans med Alliansen röstat bort detta. Vänsterpartiet var med som enda oppositionsparti med och tog sitt ansvar – efter förhandlingarna med regeringen fanns en budget som vi var beredda att genomföra.

Och eftersom regeringens budget föll, och alliansens budget i stället röstades igenom, kommer alla pensionärer alltså att fortsätta betala mer i skatt än löntagare.

Detta är varken logiskt eller moraliskt rätt. För pensionärer med en pension på mellan 9 000 och 11 500 kronor skulle sänkningen innebära drygt 200 kronor extra i månaden. Bara en hundralapp är jättemycket pengar för de pensionärer som lever på marginalen.

Varför ska de som har minst betala mer i skatt? Detta är för mig fullständigt obegripligt och närmast oanständigt. Jag hoppas att SD är ute bland pensionärerna för att förklara detta svek.

Vänsterpartiet kommer åter att gå till val som garanten för en stark vänsterpolitik. För en välfärd att lita på, för minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män och för en välfärd utan vinstuttag.

Jocke Höglund
Vänsterpartiet Motala