Uppdelning skapar motsättningar

Debattartikel i Tisdagens Motala och Vadstena Tidning om att bostadspolitiken skapar ”En explosiv kemi”.

Bostadspolitiken som förts de senaste åren leder till att segregerade stadsdelar uppstår. Bubblor med vattentäta skott mellan sig. De mindre bemedlade förpassas till oattraktiva, slitna och dåligRobert Harlina stadsdelar långt från stadskärnorna medan de bemedlade isolerar sig i det vackra välfungerande områdena.

Denna uppdelning skapar motsättningar och underblåser fördomar mellan de ekonomiska klasserna. Adderar man dessutom skol- och vårdval till denna brygd så får man en helt olöslig kemi, som olja i vatten, där de väletablerade, rika och intellektuella inte behöver se och än mindre befatta sig med de fattiga, socialt utslagna, arbetslösa och så vidare. Denna kemi är på sikt explosiv och ytterst farlig.

Vi måste skapa ett sammanhållet samhälle där folk växer upp och lever tillsammans, för att motverka motsättningar och ge alla en rättvis chans att leva ett bra liv!

Detta kan vi åstadkomma genom att ta tag i rodret på ett politiskt plan och inte överlåta ansvaret till marknaden. Vi kan skapa en bra offentlig skola där alla barn går tillsammans och lär sig av och om varandra. Vi kan skapa bostadsområden med en blandning av olika typer av boende, billiga hyresrätter, stora och små, villor, stora bostadsrätter och så vidare. Vi kan med en aktiv hyressättning motverka att sociala bostadsbubblor bildas.

På det sättet skapar vi ett samhälle som istället för att cementera klyftorna och låsa fast folk i fattigdom lyfter upp dem och ger dem en chans. På det sättet läker vi ihop samhället och motverkar fördomar, rasism och orättvisa.

Robert Harlin
Vänsterpartiet Motala