Namns nämnande – nominera till kommunala uppdrag

Under en tid har Vänsterpartiet haft öppet för att nominera till politiska uppdrag i Motala kommun.

Vid gårdagens välbesökta medlemsmöte i Folkets hus diskuterades bland annat de politiska uppdragen i Motala kommun.
Styrelsen tar fortsatt emot nomineringar på [email protected] hela vägen fram till beslutande möte på måndag den 20 oktober, då vi har extra medlemsmöte med anledning av dessa nomineringar. (Ange föreslaget uppdrag, namn, samt om vederbörande är vidtalad).

Efter det extra medlemsmötet vidtar det kommunalpolitiska utskottets möte som denna gång samlar både nuvarande kommunvalda och de nya i kommunfullmäktige. Den som blivit nominerad är givetvis också kallad. Även detta möte är för övrigt öppet för intresserade medlemmar och sympatisörer.
Nomineringar ska ske till alla nämnder inklusive kommunstyrelsen och till kommunfullmäktiges 2 beredningar. Vi behöver också ha klart vem som ska inneha uppdraget som politisk sekreterare (40 %).

Alla välkomna!