Vi vill avbryta upphandlingen

Det Kommunpolitiska utskottet (KPU) fattade under måndagskvällen beslut om att vi vill att den pågående upphandlingen av äldreboendena, Skogsgården och Björkbladet, ska avbrytas. Det villkor som fanns med i överenskommelsen mellan oss, Socialdemokraterna och Miljöpartiet – var att den egna verksamheten själva skulle lämna ett anbud.

I och med att kommunen inte klarar av att lämna ett anbud med den nuvarande organisationen gör att vi inte längre anser oss vara bundet till den tidigare överenskommelsen. För oss är det i det här specifika fallet viktigt att den egna verksamheten ska vara med i upphandlingen.

Socialdemokraterna bestämde samtidigt i måndags att upphandlingen skall fortsätta, och då utan att kommunen själv kommer att lämna anbud. Även om vi vet att upphandlingsunderlaget är tuffare skrivet, med högre krav, och kommer medföra en högre kostnad för kommunen finns det fortfarande en öppning för vinstdrivna företag.

Konkurrens kan vara bra, men det förutsätter en massa saker: att det finns flera utförare som inte har oligopolställning, att kunderna har bra information och lätt kan göra aktiva val, osv. Vi anser att det ska gå att driva en privat verksamhet inom exempelvis äldreomsorgen – men den måste vara ickekommersiell. Är det inte viktigast att alla pengar används för att förbättra omsorgen på äldreboendena?

Vi vill sätta stopp för vinst i välfärden, precis som en överväldigande majoritet av det svenska folket. Att motverka vinster i välfärden har varit en prioriterad fråga för Vänsterpartiet under en längre tid. Men med vinstdrivna företag måste det ju bli pengar över till vinst. Och för övrigt är inte målet att äldreomsorgen ska vara så billig som möjligt. Målet är att den ska vara så bra som möjligt.

Vänsterpartiets Motala kommunalpolitiska utskott