Innehållet i äldreomsorgen är viktigast

Anders AnderssonSvar på Göran Fornåås insändare i MVT den 26 november:

Göran Fornåå tycks inte ha förstått vad min insändare handlade om.

Jag vill påvisa att allt fler, också utanför Vänsterpartiet, börjar inse tokigheterna i att låta bland annat äldreomsorg bedrivas av privata företag. Det blir fel när skattepengar ska bekosta både en välfungerande omsorg och vinstuttag. Frågan är vad som blir viktigast för ägarna i dessa företag.

Men det tycks mig som om Göran Fornåå och jag är rätt överens ändå, trots allt. Det är innehållet i vården och omsorgen som är viktigast. Viktigare än vilket företag som bedriver den.

Precis så. De områden som Fornåå vill att vi ska fokusera på är just sådant som Vänsterpartiet vill utveckla: kulturutbudet, det systematiska kvalitetsarbetet, bättre rehabilitering, utbildning för både chefer och personal och även åldersdiskriminering.

När det gäller valfriheten är det avgörande för en god äldreomsorg att man som vårdtagare kan få välja vad man får hjälp med, inte vilket företag som utför hjälpen. Det är grundbulten för Vänsterpartiets politik.

Anders Andersson, Vänsterpartiet i Motala