LiM ska bevaras – och utvecklas

Emil BrobergVi i Vänsterpartiet i Östergötlands landsting vill bevara och utveckla lasarettet i Motala.

Det utredningsuppdrag som nu ligger hos landstingets tjänstemän innehåller alternativ om lasarettets framtid som innehåller allt från satsningar till neddragningar. Vi anser att privatiseringsexperimentet ska avslutas och att hela lasarettets organisation ska ligga i landstingets demokratiska kontroll.

Lasarettet i Motala är en central och naturlig del av sjukvården i Östergötland. Vi ser att den behöver utvecklas i stället för att utsättas för beJocke Höglundsparingar och nerdragningar. De områden där Motala är särskilt framstående, som inom sjukvård för äldre och multisjuka vill vi satsa på. Och akutmottagningen måste finnas kvar och utvecklas utifrån Motalabornas behov. Det är varken möjligt eller önskvärt att skicka alla fall från Motala och Vadstena till Linköping.

Emil Broberg, gruppledare landstinget (V)
Jocke Höglund, ordförande Motala (V)