Kostöversyn 2013

Kostöversyn 2013
Vänsterpartiets Motala har skrivit ett yttrande avseende: ”Kostöversyn 2013”.

Yttrande inleds så här:

Vänsterpartiets Motala yttrande avseende: ”Kostöversyn”.
Vi är positiva till det förslag som är presenterat. Att Motala kommun nu får gemensamma riktlinjer för hela organisationen där hänsyn tas till såväl nationella miljömål och en hållbar utveckling är bra. Det är bra att ett helhetsgrepp är taget och vi är glada att utredningen så tydligt har påvisat nyttan av en förändring.
Kommunen har redan tidigare haft ambitionen att andelen ekologiska livsmedel ska öka och att detta uppenbarligen inte medför ökade kostnader är bra.Som en stor aktör kan kommunen ställa krav på ekologiska livsmedel. Vilket i sin tur möjliggör en omställning till en hållbar produktion även för lokala producenter på längre sikt, i den mån dessa får möjlighet och klarar av att leverera enligt de villkor som ställs vid upphandlingarna.
Läs hela yttrandet som pdf: här