Vår kommun ska inte köpa svartjobb

Vår kommun ska inte köpa svartjobb

Vår kommun ska inte köpa svartjobb

Idag lägger Vänsterpartiet en motion till kommunfullmäktige som handlar om att kommunens pengar aldrig ska stödja ekonomisk brottslighet och dumpning av löner och anställningsvillkor. Kommen ska använda Vita jobbmodellen!

Ekonomisk brottslighet skapar problem på flera plan. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Den dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor som detta innebär påverkar inte bara de som är direkt drabbade utan sätter även press på villkoren i hela branscher. Brottsligheten göder kriminella grupper som riskerar att bli en maktfaktor i det lokala samhället. Dessutom förlorar den gemensamma sektorn skatteintäkter som skulle kunna komma barn, sjuka och äldre till del.

När kommunen ska köpa varor eller tjänster i en större omfattning måste man göra en offentlig upphandling. Det kan handla om att man ska bygga en förskola eller teckna kontrakt med städfirmor.

Offentlig upphandling styrs av ett detaljerat regelverk. Regelverket är stelbent, men det finns ändå möjligheter att ställa krav. Ett krav som är självklart för oss att ställa är att kommunens pengar bara ska få leda till vita jobb.

Därför lägger vi idag en motion till kommunfullmäktige om att man ska använda den så kallade Vita jobbmodellen när man upphandlar. Modellen har utvecklats av en rad fackförbund och har tidigare använts i Stockholm. Den ska nu börja användas i Malmö. Vi bör ta efter i vår kommun.

Modellen går ut på att företagen ska teckna kontrakt på att följa vissa löne- och anställningsvillkor som finns i kollektivavtal och att man förbinder sig att inte anlita svart arbetskraft. Det går inte att kräva av företagen att de ska teckna kollektivavtal, men det går att kräva att de ska följa vissa av kollektivavtalens villkor om de ska kunna få uppdrag av kommunen.

De lokala fackliga organisationerna spelar en nyckelroll i modellen med sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och för att kontrollera att företagen följer vad de lovat.

Vänsterpartiet driver just nu kampanjen ”Vi är människor, inte maskiner”. En kampanj vars mål är att skapa trygga anställningar och bra arbetsvillkor för alla som arbetar. Att motverka svartarbete och dess negativa konsekvenser är en viktig del av detta.

Vänsterpartiet Motala
Kommunalpolitiska utskottet

1 svar

  1. Robert Persson skriver:

    Bra initiativ. Om det bara kunde sprida sig till innevånarna som privatpersoner. Jag har försökt finna en målare som vill måla om min lägenhet men eftersom jag inte har RUT-möjlighet så vill ingen ta det. Innan RUT var det också aktuellt men då ville ingen göra det ”vitt”. Vad är det för hantverkare vi har egentligen?