Rapport från Kommunfullmäktiges budgetdebatt måndag 26 november

Start kl 08 00. Sex timmars budgetdebatt. Från Vänsterpartiet var jag, Anders A och Solveig H uppe ( i den ordningen).

Media och åhörare på plats. Efter avslutade diskussioner klubbar majoriteten igenom Mål- och – resursplanen vid namn ”Vi utmanar arbetslösheten”. En budget med satsningar för framtiden t ex hundra ungdomsjobb i kommunen.

I investeringsbudgeten finns många förslag att ta ställning till. Vi måste prioritera bland Arenabygge, Varamon, Centrum, Gamla Motala Verkstad mm.

Övrigt på mötet: en bra genomgång av arbetet på Överförmyndarenheten samt  valärenden mm.

Kerstin Lundberg, gruppledare ( V )

Du gillar kanske också...