Kommunstyrelsens strategidagar.

Den 23 oktober ägnade Kommunstyrelsen (KS), nämndernas presidier, tjänstemän och andra nyckelpersoner dagen åt företagande och kommunens roll att skapa förutsättningar för tillväxt.

Förmiddagen bestod av många goda inspel i frågor som arbetsmarknad, företagstjänster och entreprenörskap i skolan. Eftermiddagen bestod av workshops i form av gruppdiskussioner och redovisningar.

 

Idéer och synpunkter kommer att sammanställas till ett underlag för organisationsförändring i kommunen och för samverkansplaner med t.ex. organisationen Tillväxt Motala.

 

Därefter tog vi i KS oss till Vadstena, där vi umgicks och bodde på Klosterhotellet.

På morgonen den 24 oktober träffade vi Vadstenapolitiker för att diskutera möjliga samarbetsområden. Visst samarbete finns ju redan mellan kommunerna, men kan utvecklas och bli en ”win-win” situation, t.ex. turism.

Beslutsmötet skedde på eftermiddagen. Där togs bland annat ekonomisk uppföljning för KS, de två Mål- och resursplanerna (en för Solidariskt Motala, en för Alliansen. Beslut angående dessa tas på KF), Socialnämndens åtgärdsplan för att komma i budgetbalans och idéprogrammet för fritidsanläggningar upp.

Om det sistnämnda kan sägas att vi beslutade att godkänna idéprogrammet som arbetsunderlag och låta styrgruppen upplösas.
Inga beslut i sakfrågorna ang. fritidsanläggningar är ännu tagna.

Kerstin Lundberg, KSAU och KS (V)