Så skapar vi 4 879 jobb

Med Vänsterpartiets politik skulle det i Östergötland skapas 4 879 fler jobb än med regeringens politik.

Ulla Andersson (V)Totalt skulle det bli drygt 100 000 fler jobb i hela landet.

När vi nu presenterar vår nya skuggbudget är det jobben som står i fokus.

När regeringen tillträdde hade den som huvudmål att minska arbetslösheten. I dag kan alla se att de har misslyckats.

När regeringen tillträdde fanns det 7 079 personer i Östergötland som hade varit arbetslösa längre än sex månader, nu sex år senare är det 12 227 personer. Det är en ökning med hela 73 procent. Sverige har i dag högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än när regeringen kom till makten.
Regeringen hanterar detta genom att lägga ansvaret hos dem som har drabbats av krisen, de arbetslösa. Den bärande idén i deras politik är att de arbetslösa ska pressas att söka fler jobb.

Men i dag går det hela 14 arbetssökande på varje ledigt arbete. När det inte finns jobb att söka saknar det betydelse hur hårt regeringen pressar de arbetslösa.

I det läget väljer regeringen att lägga allra mest pengar på att sänka bolagsskatten. Det gynnar bankerna och storföretagens ägare, men det leder inte till fler jobb.

Vänsterpartiet föreslår i stället att vi gör samhällsnyttiga investeringar som håller ihop landet och skapar jobb. Det gör vi på en rad områden, i både privat och offentlig sektor.

Inom skolan, vården och omsorgen är behoven stora och det behövs fler anställda. Genom ökade resurser dit kan vi ge personalen tid att göra ett riktigt bra jobb, samtidigt som många arbetslösa får en anställning.

Vi vill införa ett stöd till att bygga fler lägenheter, framför allt hyresrätter. Dessutom vill vi renovera miljonprogrammen och välfärdens lokaler. För att ta ansvar för klimatet måste Sverige satsa stort på infrastrukturen. Vi vill därför att banunderhållet höjs och vi vill satsa mer på att bygga nya järnvägar.

Sådana investeringar är nödvändiga i sig själva och de bygger ett bättre Sverige, samtidigt skapar de tusentals jobb. Men vi behöver också satsa mer på utbildning för att minska arbetslösheten. Där det finns jobb i dag saknas det ofta personer med rätt kompetens.

Vänsterpartiet satsar därför på fler platser i högskolan, yrkeshögskolan och arbetsmarknadsutbildningar.

Vi tycker också att de som saknar gymnasiekompetens ska ha rätt att läsa in den i efterhand. Att sakna sådan är för många ett stort hinder för att få jobb.

Problemet i dag är inte att arbetslösa personer inte söker jobb. Det är jobben som saknas.

Arbetslösheten måste därför mötas med investeringar som skapar jobb på riktigt och utbildningar som ger arbetslösa den kompetens som behövs.

Ulla Andersson (V) ekonomisk-politisk talesperson
Monica Ericsson (V) gruppledare Linköping
Kerstin Lundberg (V) gruppledare Motala

Du gillar kanske också...