Motala lyfter mot framtiden

Solveig Hansén

Vi bor i en fantastisk kommun. Tittar vi oss omkring ser vi vattnet, de böljande åkrarna och den täta granskogen. Här finns alla möjligheter till bra boende, friluftsliv, kulturupplevelser och idrottande.

Motala har mycket att erbjuda som ger oss kraft att jobba för den goda utvecklingen. Piraternas SM-guld visar att kraften och möjligheterna finns.

Just den kraften ska vi bygga vidare på. Den syns redan i utvecklingen i och omkring alla byggprojekt som pågår kring riksväg 50 med bron över Skepparpinan. Den syns i skapandet av resecentrum och utvecklingen av verkstadsområdet. Den syns i den fortsatta utvecklingen av Varamon och byggandet av cykelvägar. Den syns i det gemensamma bolag som nu bildas mellan kommunen och näringslivet för att skapa starkare företag och fler arbetstillfällen. Alla satsningar i investeringsbudgeten kommer självklart att bidra till utveckling och framtidstro i Motala.

Vi har höga ambitioner och viljan är att skapa ett Motala där vi alla kan förverkliga våra drömmar. Det är målet vi satt upp för oss.
Samtidigt vet vi att vägen dit inte är rak och enkel. Har vi målet klart för oss kommer vi att kunna ta oss dit.

Det förslag till budget vi nu presenterar bygger på viljan att lyfta Motala. Budgeten innehåller de första stegen på en resa som måste få ta tid. Vi har fyra tydliga politiska prioriteringar.

Inget är viktigare än våra barn och ungdomar. Deras uppväxtvillkor är viktiga. Därför skapar vi ”Skolan för alla” där varje elev ska få det stöd och den uppmärksamhet som krävs för framgång med utbildningen.

Vi har många ungdomar som har stora svårigheter att få ett jobb. Vår budget innehåller satsningar för att bidra till bättre utveckling för dem. Dessutom har vi ansökt om ett EU-projekt för att kunna hitta nya och förbättrade arbetsmetoder. Allt för att ingen under 25 år ska behöva ha försörjningsstöd.

Våra äldre kommuninvånare måste få mjölighet att oavsett kroppsliga hinder leva ett bra liv. Därför innehåller vår budget tankar om utveckling av nya boendeformer. Fler och fler väljer att bo kvar hemma så långt det är möjligt. De förutsättningarna skapas om vi ger dem den service och trygghet som krävs.

Motala måste växa, måste få fler invånare. Inom ramen för ”Attraktiva Motala” ryms aktiviteter som bidrar till detta.

Här ryms fortsatt utveckling av Varamon, Borensberg och en attraktiv stadskärna. Vi satsar på det hållbara Motala med miljön i fokus genom bland annat fler cykelvägar. Det hållbara Motala lyfter mot en spännande framtid.

Annelie Liljedahl (S)
Solveig Hansén (V)
Mats Johannesson (MP)