Kultur och fritid

Vi vill att Du som väljare ger oss följande uppdrag inom området ”Kultur och fritid”:

Vänsterpartiet ser det som viktigt att kommunens ambitionsnivå inom kultur- och fritidslivet höjs inom hela sektorn. Om man inte skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, föreningsliv och kulturskapare kommer kommunen snabbt att förlora i attraktionskraft och kommunmedborgarna förlora värdefulla kvaliteter i vardagen.

Våra strävanden finns beskrivna i vårt kommunalpolitiska program.

Vi vill särskilt ha ditt uppdrag att genomföra följande:

  • Utvidgning av Kulturskolan, samt avgiftssänkning
  • Musik- och teatergrupper garanteras lokaler för repetitioner och framträdanden
  • Fri kollektivtrafik för ungdomar upp till 19 år
  • Ett ”Föreningarnas Hus” inrättas i gamla Brandstationen

Om vi får ditt uppdrag kommer vi att rapportera efterhand som de olika punkterna blir färdigbehandlade.

Rösta på Vänsterpartiet 19 september!

Kerstin Lundberg, Vänsterpartiet i Motala
Kandidat till kommunfullmäktige