Varför ska man rösta på Vänsterpartiet?

I förra veckan satt Kerstin och undertecknad i MVT:s heta soffa, där vi bl.a. fick tala om varför man ska rösta på Vänsterpartiet i valet den 19 september. Jag har skrivit en kommentar till det svar vi fick publicerat och här är det:

För det första är vi det parti som tydligast står för jämlikhet och ett rättvist samhälle. Med det menar vi att inkomstskillnaderna ska vara så små som möjligt, därför att det gör samhället bättre. I ett sådant samhälle mår människor bäst, även de som har höga inkomster! När man jämför olika länder visar det sig att i de mest jämlika lever folk längre, spädbarnsdödligheten är lägre, det är mer ovanligt med fetma, man är friskare, brottsligheten är lägre o.s.v. (Wilkinson, Picket,  ”Jämställdhetsanden”).

Vi är också det parti som tydligast står för jämställdhet. Med det menar vi att kvinnor och män, men också invandrare och infödda, hetero- och homosexuella, ska behandlas lika, liksom att samhället ska byggas så att funktionshindrade har samma möjligheter som alla andra.

Vi är dessutom ett parti som vill ha verklig valfrihet i välfärden. Med det menar vi t.ex. att det inte är särskilt viktigt att kunna välja vilket vårdföretag som utför hemtjänsten; det viktiga är att man själv får välja vad det är man får utfört. Vill man gå på en promenad istället för att få städat ska man få det; vill man få duscha en extra gång i stället för att få vardagsrummet dammsuget, ska det vara en självklarhet att man får det. Vi vill inte heller att skattepengar ska hamna som vinster privata fickor.

Anders Andersson