Vänstern och S vill hjälpa jobblösa

Anders Andersson

Anders Andersson (V)

Ungdomsarbetslösheten i Motala är för tillfället förhållandevis låg.
Orsaken till det är inte att alliansregeringen eller deras partibröder/systrar i Motala gjort något positivt.

Nej, det beror huvudsakligen på att Dometic går för högvarv! Där har man anställt rekordmånga, och inte minst ungdomar, för att bygga upp stora lager inför avvecklingen av fabriken i Motala i april.
Men hur kommer det att se ut när Dometic inte längre är kvar?
Vilken beredskap har Motala för att ta emot de hundratal arbetslösa ungdomar som inte har kvar sina jobb då?
Solidariskt Motala, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, avsatte över 20 miljoner i budgeten för 2010 för att möta den ökande arbetslösheten, främst bland ungdomar.
Pengarna skulle ha kunnat användas till praktikplatser i den kommunala verksamheten eller till arbetsmarknadsutbildningar som passar de förändrade behoven.
Kommunen skulle ha kunnat hjälpa många som nu kommer att gå in i sysslolöshet och bidragsberoende!

Camilla Egberth, Socialdemokraterna
Anders Andersson, Vänsterpartiet

1 svar

  1. Tryggve skriver:

    Först bostad, sedan jobb! Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

    Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

    Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

    Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!