Politikerna håller sina löften

I Sverige är det ett problem att de borgerliga politikerna faktiskt håller sina löften – och förvärrar läget för allt fler människor i utsatta positioner – därför att man har lovat det!

"Bilden av politikern som konstant löftesbrytare – känns den igen? En stor majoritet av svenskarna anser att politiker oftast bryter sina vallöften.
Men det finns anledning att nyansera den bilden.
– Partierna håller klart fler vallöften än vad folk i allmänhet tror, säger forskaren Elin Naurin i en ny avhandling från Göteborgs universitet."

Länk till artikel om Elin Naurins avhandling

Problemet är alltså inte att politikerna sviker sina löften, för tittar man snävt på vad man verkligen lovat – och inte på vad folk i allmänhet upplever att partierna ska stå för – så håller man sig verkligen, i internationell jämförelse, i ovanligt hög grad till vad man sagt.

Problemet är istället att folk tycker sig uppfatta något annat än det partierna faktiskt säger. Detta blir extremt tydligt nu när vi har en borgerlig regering som lovat avskaffa den miljonarmé av människor som befinner sig i "utanförskap", och där man istället verkligen går in för att marginalisera människor i utsatta positioner, såsom äldre, ungdomar, arbetslösa och sjuka.

Detta gör ju de borgerliga partierna enbart därför att man faktiskt har lovat att göra det!

Lyssna gärna noggrannare till partiernas budskap i den nu påbörjade valrörelsen.

/Peter.