Rödgrönt nej till barnomsorgspengen

I dag har propositionen om barnomsorgspeng ankommit riksdagen. Den rödgröna oppositionen säger samfällt nej till regeringens förslag.

– Att föräldrar ska kunna välja mellan olika förskolor och utförare
är självklart. Men föräldrarna måste kunna känna trygghet att all
barnomsorg – oavsett vilken man väljer – har samma grundläggande
kvalitetskrav.  Nu gör man tvärtom. Man riskerar en förskola som är
till för barnen när man istället inför en ny lösning utan krav på
utbildad personal eller nationell läroplan, säger Marie Granlund,
Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson.

– Det här är och måste förbli en kommunal fråga. Kommunerna måste
ordna en bra barnomsorg och själva få bestämma hur det ska gå till,
säger Mats Pertoft, Miljöpartiets skolpolitiske talesperson.

– Liksom med skolpengen riskerar barnomsorgspeng leda till
snedfördelade resurser, segregation och att undermåliga och
tvivelaktiga verksamheter etableras. Barnens tillgång till en bra
förskola och fritidshem inskränks, säger Rossana Dinamarca,
Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson.