Beslut utan verkan?

Motala Tidnings ledarskribent kommenterar i fredagstidningen socialnämndens beslut att begära budgettillskott för att klara de nya arbetstidsreglerna. Regler som bland annat innebär att alla anställda ska tillförsäkras elva timmars dygnsvila. Han ifrågasätter om beslutet kommer att få någon betydelse och förutspår att den tillträdande kommunstyrelsen inte kommer att bevilja någon ramökning.

Socialnämndens ledamöter är överens om att det behövs ytterligare 25 personer för att klara de nya reglerna, men oense om det ska vara heltider eller deltider och om det går att klara utan mer pengar till nämnden.
Eftersom socialnämnden tidigare bestämt att man vill erbjuda de anställda önskad sysselsättningsgrad med rätt till heltid, var det för den avgående majoriteten inte möjligt att med bibehållen trovärdighet besluta om annat än heltidsanställningar när vi nu tvingas nyanställa för att klara den nya lagen.

Jämfört med oppositionens förslag om 75-procentiga tjänster är skillnaden inte så stor. Det blir den däremot då det gäller beslutet att begära mer pengar till detta. Även om man skulle nöja sig med oppositionens nivå innebär det 6,6 miljoner som i så fall skulle omfördelas inom socialnämndens ram. Om man till detta lägger de 2 miljoner (sex tjänster) som Nystart Motala dragit bort i nämndens budget och de cirka 4 miljoner som skulle behövas för att upprätthålla den bemanningsnivå nämnden i fullständig enighet fastställt, blir läget inom äldreomsorgen minst sagt besvärligt för den tillträdande socialnämnden om man tvingas omfördela inom befintliga budgetramar. Från vilka områden tänker man omfördela i så fall? Med Spi som samarbetspartner lär väl äldreomsorgen i övrigt vara fredad?

Så jag kan inte annat än instämma med ledarskribenten. Det ska bli mycket intressant att följa den fortsatta behandlingen av ärendet. Med vetskap om att kommunen som helhet har ett kraftigt överskott 2006 och socialnämnden ett betydande underskott, ska det bli spännande att se om det är möjligt för den tillträdande kommunstyrelsen att inte tillgodose socialnämndens begäran om ramökningar.

Anders Andersson (v)
socialnämndens ordförande