Ett vanskligt beroende

Det borgerliga alliansen Nystart Motala har gjort sig beroende av Sverigedemokraterna. Utan att ha uppnått egen majoritet, har man för avsikt att styra Motala kommun med passivt stöd från ett parti man före valet skriftligt lovade att inte bygga en majoritet på.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna har efter valet lagt fram en rad förslag på hur en hållbar majoritet skulle kunna skapas, men Nystart Motala har avvisat alla.

Tillsammans med Sveriges pensionärers intresseparti, Spi, ett parti som inte dragit sig för att ställa grupp mot grupp, pensionärer mot invandrare och flyktingar, äldre mot yngre och så vidare, tar man över styret av kommunen. Förutsättningen för att detta är att Sverigedemokraterna inte går emot dem. De kan bara hålla tummarna… Eller kommer de att ha någon form av inofficiella kontakter med detta parti, för att försäkra sig om deras stöd?

I den uppkomna situationen kommer vänsterpartiet att driva en kraftfull oppositionspolitik under den kommande mandatperioden.
Vi kommer inte att avstå från att rösta på de förslag vi anser vara bäst, oavsett vilka partier de stöds av. Något annat skulle vara ett svek mot våra väljare.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Motala