Visst är den kommunala ekonomin på rätt väg!

Beslut har fattats i Bildningsnämnden att minska barngrupperna. Vi ska självfallet inrätta fler platser. Vi tror på en offentligt finansierad barnomsorg, inte vårdnadsbidrag till alla!
I ett ledarstick publicerat i MT/VT 2006-07-28 påstår den alltid lika påläste och klarsynte ledarskribenten att Motala har den sämsta barnomsorgen i länet!
Denna slutsats drar han efter att ha studerat Sveriges Kommuner och Landstings årliga sammanställning av kostnader inom olika kommunala delområden.
Visst! Vi har i jämförelse med kommunerna i länet lägre kostnader för vår förskoleverksamhet, men är detta liktydligt med sämre kvalitet?

Inom förskolan sker kontinuerliga kvalitetsredovisningar som är offentliga handlingar. De visar att barnens föräldrar är mycket nöjda med den kommunala barnomsorgen som erbjuds i kommunen.

Ledarskribenten är naturligtvis välkommen att ta del av dessa resultat!

Beslut har fattats i Bildningsnämnden att minska barngrupperna. Detta innebär självklart, tillsammans med den ökade efterfrågan, ett ökat behov platser. Vi ska självfallet inrätta fler platser. Vi tror på en offentligt finansierad barnomsorg, inte vårdnadsbidrag till alla!

Den kommunala ekonomin har ryckt upp sig starkt i jämförelse med andra kommuner i liknande kommungrupp (38 000 – 49 000 innevånare). Motala är, tillsammans med Landskrona, den kommun som förstärkt sin ekonomi under de senaste tre åren. Vi ligger nu klart över riksmedelvärdet vad avser den kommunala ekonomin. Det innebär att vår målmedvetna strategi att snabbt sanera kommunens finanser har givit resultat.

Vi ser nu, under förutsättning att sysselsättningsläget består eller förbättras, att det finns utrymme till nödvändiga satsningar inom vår kärnverksamhet.
Vi anslår därför, för 2007, ytterliggare tio miljoner kronor att fördelas inom vård, skola och omsorg.

Vi känner stolthet över att vi lyckats få rätsida på kostnaderna för kommunens verksamhet, när flera kommuner i vårt närområde misslyckats.

Johan Andersson Peter Karlberg
KS-ordf. (s) Gruppledare (v)
Motala kommun Motala kommun