Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den elfte artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Infrastruktur


Boendemiljön


Väsentligt i alla bostadsområden är att nybyggnation såväl som ombyggnation tar sin utgångspunkt i nya värderingar om materialval såväl som inredning. Vänsterpartiet tar avstånd från slit och slängmentaliteten. Det blir inte dyrare hyror för att man bygger med rejält material i såväl inredning som byggnadsstomme.


Vänsterpartiet är också anhängare till att ekologiskt byggande införs i Motala. Motala är en liten kommun, troligen får vi nöja oss med att dra nytta av erfarenheter på annat håll från ekologiskt byggande, för att sedan kunna genomföra så mycket som möjligt i all nybyggnation och vid ombyggnationer.


Alternativa energikällor bör särskilt studeras. Kommunen måste ha ett övergripande ansvar för att energi för uppvärmning finns tillgänglig. Fjärrvärmen bör ytterligare byggas ut och fler anslutas.

Vänsterpartiet arbetar för:


·         att kvalitetstänkande ska vara styrande vid ny- och ombyggnation.

krav på ekologiskt byggande.