Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den tionde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Infrastruktur


Bostäder och byggande


Vänsterpartiet vill arbeta för att minska uppdelningen av människor med olika ursprung, ekonomi, ålder o.s.v. och bryta trenden med alltför ensidiga bostadsmiljöer.


En bra bostad för alla till ett rimligt pris är en social rättighet. Bostadsområdena ska vara socialt och kulturellt blandade för att skapa mötesplatser människor emellan.


Alternativa upplåtelseformer stopp för spekulation


I dag är situationen sådan att eget ägande är lika med småhus. Bostadsrätter är ofta placerade i mindre och lugnare bostadsområden än hyresrätter. Stora lägenheter finns enbart i småhus/eget ägande, några i bostadsrätter. Sociala förturer och placeringar finns nästan uteslutande i allmännyttan/bostadsstiftelsen Platens lägenheter. Upplåtelseformerna är hårt knutna till vissa lägenhetstyper och vissa typer av bostadsområden.

Det är mycket angeläget att ändra på detta. Småhus ska kunna byggas med hyresrätt, inte minst för barnfamiljernas behov. Naturligtvis ska även stora lägenheter finnas i hyreshusbeståndet. Även privatvärdarna ska vara tvungna att ta emot sociala förturer och placeringar. Vår strävan är att i varje bostadsområde blanda olika upplåtelseformer och framförallt lägenhetstyper.


Kooperativ hyresrätt finns inte i Motala, men har funnits i Stockholm i årtionden och prövas nu på andra håll i landet.  I den kooperativa hyresrätten betalar man successivt en grundinsats till den kooperativa boföreningen som sköter förvaltningen. Detta påverkar givetvis månadshyran neråt. Vinsten består i att spekulationen hindras, lägenheterna måste vid försäljning återgå till föreningen och priset avgörs av inflationen och faktiska investeringar i lägenheten. På så sätt drivs inte priserna upp i onödan. Kooperativ hyresrätt kan vara ett alternativ till bostadsrätter i nyproduktion, men också inlemmas i allmännyttan genom boföreningar i bostadsområdena. De egna insatserna försvårar också utförsäljning.

Motala kommuns fastighetsunderhåll har under många år varit dåligt skött, eftersom man inte prioriterat detta. Det har lett till att kostnaderna nu skjuter i höjden. Bostadsstiftelsen Platen däremot har haft ett gott fastighetsunderhåll. För att dra nytta av Platens goda verksamhet anser Vänsterpartiet att kommunens fastighetsunderhåll bör samordnas med Platens.

Vänsterpartiet arbetar för:


·         att motverka segregerat boende.


·         introduktion av kooperativ hyresrätt, och kooperativa boföreningar.

att kommunens och bostadsstiftelsen Platens fastigheter samordnas för att uppnå en effektiv fastighetsförvaltning