Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den åttonde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Socialpolitik


Folkhälsa


Samverkan mellan kommunen och landstinget, men också andra aktörer som polisen och bostadsstiftelsen Platen, kring folkhälsofrågorna är mycket viktigt.  Det finns mycket att göra inom kommunen för att utveckla det folkhälsofrämjande arbetet och därigenom minska det höga ohälsotalet. Detta kan bl.a. ske genom att de anställdas inflytande på sin arbetsmiljö stärks.

Vänsterpartiet arbetar för:


·           samverkan mellan kommunen och landstinget kring folkhälsofrågorna.


·           bättre och utvecklat folkhälsofrämjande arbete i kommunen.


·           att minska det ohälsotalet genom att stärka de anställdas inflytande.