Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den sjunde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Socialpolitik


Äldreomsorg


Äldreomsorgen är en viktig del av den generella välfärden. Vänsterpartiet anser att alla skall ha rätt till en trygg ålderdom och ett värdigt avslut på sitt liv.


Vi vill fortsätta den samverkan som finns mellan kommunen och landstinget där man tar ett gemensamt ansvar för de äldre som behöver både omsorg vård och utgår från den enskildes behov och inte från den ene eller andre huvudmannens bedömning.


Anhöriga har redan idag stor betydelse för omsorgen om äldre och alla tecken tyder på att detta kommer att öka i framtiden. För att man ska orka med krävs samhällets stöd i form av avlastningsboende, daglig verksamhet, rehabiliterande insatser m.m.


Utvecklingen av moderna hjälpmedel bidrar till att äldre människor kan ta tillvara de förmågor man har kvar och leva ett anständigare liv även då krafterna tryter. Kvalitén inom äldreomsorgen är beroende av att personalen orkar med sitt krävande arbete


Därför är det viktigt att de allmänna arbetsvillkoren och arbetsmiljön förbättras för de anställda.

Vänsterpartiet arbetar för:


·      att anhörigvårdare ges ett starkare stöd.


·      att kommunen och landstinget utvecklar sitt samarbete kring äldre sjuka och kring folkhälsofrågorna.


·      att modern teknik får en ökad användning inom äldreomsorgen.


·      att personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö förbättras.