Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den sjätte artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Socialpolitik


Vuxna


Att ha en bostad är viktigt för alla, inte minst för missbrukare. Det kan vara förutsättningen för att man ska kunna komma från missbruket. Kvinnliga missbrukares situation är extra oroväckande. De blir ofta utnyttjade och har svåra upplevelser bakom sig. Speciella former för vård och boende måste utvecklas för kvinnor, t.ex. kollektivhus, liksom stödinsatser för misshandlade kvinnor och där kan kvinnojouren ha en viktig roll.


Ett kontinuerligt arbete måste bedrivas tillsammans med handikapporganisationerna för att anpassa samhället bättre till de funktionshindrades behov.

Vänsterpartiet arbetar för:


·      att garantera alla ett värdigt boende.


·      att ge misshandlade kvinnor hjälp och skydd.


·      att anpassa samhället till de funktionshindrades behov.


·      att stödet till psykiskt handikappade stärks.