Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den femte artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Socialpolitik


Barn och ungdom


Vänsterpartiet vill ta ansvar för att alla i Motala får ett bra och anständigt liv. Vissa behöver samhällets stöd i större utsträckning än andra. Vi vill utveckla nya arbetsmetoder så att man koncentrerar resurserna på förebyggande arbete, t.ex. för de ungdomar som inte av egen kraft klarar en gymnasieutbildning.


Vi vill att fältarbetet skall bedrivas där ungdomar finns, t.ex. i skolan och på fritidsgårdarna.


Tillgängligheten i samhället måste vara sådan att alla klarar sig själva så bra som möjligt.

Vänsterpartiet arbetar för:


·         att det förebyggande arbetet stärks.


·         att allt socialt arbete som gäller barn och ungdomar sker i nära samarbete med förskola och skola.


·         att fler former för vård av ungdomar utvecklas i kommunen.


·         att fritidsgårdarna får ett socialt ansvar.