Vad blir det för Nystart?

Vad är det för nystart de borgerliga partierna tänker sig när de vill skära ned ytterligare över 13 miljoner på välfärden i Motala?
Det ska ske genom att man ”omprövar befintlig verksamhet” och ”rationaliserar” inom bildnings- och socialnämndernas områden. Som om det inte skulle vara gjort! Under de senaste åren har det verkligen omprövats och skurits i verksamheterna! Och vi har lyckats få ordning på kommunens ekonomi!

Borgarna vill ”nollbasbudgetera” och konkurrensutsätta och tror sig därigenom kunna minska kostnader. Tillåt oss tvivla. Den konkurrensutsättning som skett runt om i landet har i vart fall inte lett till särskilt mycket lägre kostnader. Ge gärna exempel på detta i så fall.

I stället kommer man att tvingas ta bort verksamhet om resurserna minskas. Och vad är det de fem partierna i så fall vill ta bort? Lärare och assistenter i skolan? Fältare i socialtjänsten eller undersköterskor i äldreomsorgen? Är det detta som är den Nystart Motala vill genomföra?

I majoritetens budgetförslag skjuter vi till pengar för att bland annat kunna fortsätta satsningen på att skapa fler heltider i vården och se till att fler ungdomar kommer i sysselsättning genom Ung Resurs. Detta tror oppositionen kan rymmas inom nämndernas ramar. I så fall tvingar det bort annan verksamhet! I vårt budgetförslag vill vi dessutom skapa utrymme för särskilda resurser till bland annat förstärkt nattpatrull i hemtjänsten, förstärkt ungdomsmottagning, utökad konsumentrådgivning och utökat anslag till bokinköp till biblioteket.

När kommunens ekonomi nu är under kontroll vill vi satsa offensivt, inte gå baklänges in i framtiden, som oppositionen tycks vilja, genom att fortsätta nedmonteringen av det solidariska välfärdssamhällets fundament, skolan, vården och omsorgen.

Anders Andersson (v)
Socialnämndens ordförande
Anders Peterson (s)
Bildningsnämndens ordförande