Vad blir det för Nystart?

Vad är det för nystart de borgerliga partierna tänker sig när de vill skära ned ytterligare över 13 miljoner på välfärden i Motala?
Det ska ske genom att man ”omprövar befintlig verksamhet” och ”rationaliserar” inom bildnings- och socialnämndernas områden. Som om det inte skulle vara gjort! Under de senaste åren har det verkligen omprövats och skurits i verksamheterna! Och vi har lyckats få ordning på kommunens ekonomi!

Borgarna vill ”nollbasbudgetera” och konkurrensutsätta och tror sig därigenom kunna minska kostnader. Tillåt oss tvivla. Den konkurrensutsättning som skett runt om i landet har i vart fall inte lett till särskilt mycket lägre kostnader. Ge gärna exempel på detta i så fall.

I stället kommer man att tvingas ta bort verksamhet om resurserna minskas. Och vad är det de fem partierna i så fall vill ta bort? Lärare och assistenter i skolan? Fältare i socialtjänsten eller undersköterskor i äldreomsorgen? Är det detta som är den Nystart Motala vill genomföra?

I majoritetens budgetförslag skjuter vi till pengar för att bland annat kunna fortsätta satsningen på att skapa fler heltider i vården och se till att fler ungdomar kommer i sysselsättning genom Ung Resurs. Detta tror oppositionen kan rymmas inom nämndernas ramar. I så fall tvingar det bort annan verksamhet! I vårt budgetförslag vill vi dessutom skapa utrymme för särskilda resurser till bland annat förstärkt nattpatrull i hemtjänsten, förstärkt ungdomsmottagning, utökad konsumentrådgivning och utökat anslag till bokinköp till biblioteket.

När kommunens ekonomi nu är under kontroll vill vi satsa offensivt, inte gå baklänges in i framtiden, som oppositionen tycks vilja, genom att fortsätta nedmonteringen av det solidariska välfärdssamhällets fundament, skolan, vården och omsorgen.

Anders Andersson (v)
Socialnämndens ordförande
Anders Peterson (s)
Bildningsnämndens ordförande

Du gillar kanske också...