Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den andra artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Den gemensamma sektorn


Den gemensamma sektorn utgör grunden för vår välfärd. Den är uppbyggd för att skapa ett demokratiskt, rättvist och jämställt samhälle.


Vänsterpartiet arbetar för att den socialistiska arbetarrörelsens rättvisekrav åter skall vara vägledande och styrande.


Vänsterpartiet verkar för ökad öppenhet inom den kommunala organisationen, ökat meningsutbyte med kommuninnevånarna och en stärkt demokrati.


Vänsterpartiet vill utveckla arbetsplatsdemokratin inom kommunen.

De anställda som arbetar direkt med service och tjänster måste få bli myndiga på sin egen arbetsplats. Deras befogenheter och ansvar måste öka, så att de flexibelt och lyhört kan forma service och tjänster efter egna erfarenheter och brukarnas önskemål.