Höjda politikerarvoden

Vänsterpartiet är kritiskt till nivåerna på höjningen av de kommunala arvodena och föreslår en rad förändringar.
Det är beredningen för utveckling och organisation som tagit fram förslaget som nu är ute på remiss. Risk finns att ytterligare steg tas mot att gynna partier ju större de är. Balansmekanismer finns idag inbyggda och det är bl.a. gruppledare, lika för varje parti, samt oppositionsråd som svarar för denna balans. Dessa uppdrag slopas och pengar till avlönad politiker (utan kommunalt ansvarsområde) skall istället betalas ut per mandat. Skall detta ske måste ändå en grund garanteras alla, så att den politiska debatten inte stryps eller får föras på en lägre kunskapsmässig nivå. Peter K. e.u. Läs mer i vårt remissvar i en pdf-fil – klicka här