Uttalande mot USA: s krig och ockupation av Irak.

Den 18 mars 2006 är det tre år sedan USA anföll Irak. Denna dag arrangeras över hela världen en internationell protestdag mot USA:s ockupation av Irak. Vänsterpartiets i Motala årsmöte den 18 mars fördömer det folkrättsvidriga kriget och ställer sig bakom de paroller under vilken demonstrationerna sker.

 • USA ut ur Irak
  Irak är ett ockuperat land. USA:s syfte är att kontrollera oljetillgångar och dominera regionens utveckling. Kriget fortsätter och ockupanterna möter motstånd som är långt starkare än de
  räknat med. USA:s krig är ett stort fiasko och en katastrof för Iraks folk. Dagligen utförs bombningar mot befolkningen i motståndsstarka områden. USA försöker splittra Irak genom att provocera fram allt skarpare motsättningar mellan shiiter, sunniter och kurder.

 • Inget krig mot Iran
  De två mest aggressiva regimerna i dagens värld som innehar tiotusentals kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen och som mot FN-stadgan samt mot FN:s säkerhetsråd startade kriget mot Irak för snart tre år sedan, hotar nu på nytt med krig. USA och EU anklagar Iran för att utveckla kärnvapen. De vill ta upp Irans beslut att anrika uran i FN:s säkerhetsråd och hotar med sanktioner mot Iran. Risken är stor att samma procedur upprepas ännu en gång och att nya steg tas som till slut leder till ett nytt angreppskrig, denna gång mot Iran.

  Dessutom anser vi att Sverige ska föra en självständig politik mot USA:s krigspolitik och dominans samt att den svenska regeringen tar ställning i FN och andra internationella sammanhang och fördömer aggressionskrig och ockupation.

  Sverige protesterar knappt hörbart mot USA:s krigföring och ockupation av Afghanistan och Irak. Sällan höjer utrikesministern rösten mot den rättslösa interneringen av fångar i Guantanamo eller mot Bush-administrationens ambitioner att styra och ställa efter USA:s egna ekonomiska och politiska intressen.

 • Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!
 • Försvara Folkrätten!

Motala den 18 mars 2006
För Motala Vänsterpartis årsmöte genom:
Hans Norelius