Ny styrelse vald

Vänsterpartiet i Motala samlades på lördagen för årsmöte.
En verksamhetsplan antogs med många utåtriktade aktiviteter kring teman som ”Stärkt arbetsrätt”, ”Tandvård åt alla” och ”Höjda kvinnolöner”.
En särskild grupp arbetar med budget och valmanifest och presenterar sitt arbete senare.
Ett uttalande mot USA:s krig och ockupation av Irak antogs.

Ny styrelse valdes bestående av:

Sirpa Mikkola, ordförande

Anders Andersson
Svante Pettersson
Hans Norelius
Solveig Isaksson

Anton Andersson, ersättare
Josip Mustapic, ersättare

Anna-Karin Lundell och Jan Gustafsson fick förnyat förtroende som revisorer.
Ombud utsågs till teaterföreningen, ABF, Bona folkhögskola och FN-föreningen.

Partiets medlemsantal har under verksamhetsåret pendlat kring 40 medlemmar.

Vi fastställde också de 28 första namnen på valsedeln till kommunalvalet. (Se separat artikel)