Regnbågskoalition bra för Vadstena

En intressant men också något nedslående diskussion pågår sedan en tid tillbaka i Vadstenas båda ”organ” angående vad vi ska få för kombination av politiska partier efter valet i september.
Vänsterpartiet som har kunnat följa skuggboxningen i fullmäktige från parkettplats, saknar som bekant både insyn och inflytande och nämns sålunda inte alls i sammanhanget. OK, med bara ett mandat i fullmäktige är vänsterpartiet inte en intressant koalitionspartner för någon. Visserligen talar ju alla om nästa mandatperiod och ingen vet något om styrkeförhållandena då, men ingen tycks vänta sig några förändringar i valet.
Naturligtvis är Tommy Palmqvists avståndstagande från sin koalitionspartner en strategisk markering inför valet, likaväl som miljöpartiets ”avhopp” från budgetförhandlingarna i majoriteten till 2002 inte förvånade någon. Det gäller att hålla sina traditionella väljare på gott humör. Palmqvist klagar över att ”för många i de två partierna drar åt olika håll”. Ja fattas bara, det vore väl skamligt annars. Men det framkommer också med pinsam tydlighet att socialdemokrater helst inte ska tänka själva och fatta beslut efter eget omdöme. Friheten under ansvar är tydligen större hos moderaterna, där två av dem som röstade ”fel” i fråga om turistbolaget, nu framträder i tidningen som representanter för sitt parti, Lars Carlsson med sitt vanliga kärnfulla språk, väl jämförbart med Ulf Eireviks.

I två parlamentariska församlingar som jag väl känner till – Fagersta kommun och Landstinget i Södermanland (det finns flera exempel som jag inte haft möjlighet att bekanta mig med) har det bildats ”regnbågskoalitioner”, där alla partier ingår, utom socialdemokraterna. I båda församlingarna reagerade socialdemokraterna på sin isolering med ett slags triumferande förakt: ”Vänta bara så får ni se hur lätt det är, inbilla er inte att ni kan klara det”. Men resultatet har varit nedslående för socialdemokraterna och uppmuntrande för alla andra. Socialdemokraterna har gått in i politisk koma och kan inte leverera någon opposition. Tänk Tommy, om något sådant skulle hända i Vadstena!

I miljöpartiet ska man inte sitta på sin post längre än två perioder. I vänsterpartiet bör man inte göra det mer än tre. Andra partier har andra begränsningar (till exempel bara ett uppdrag var). Det är inte en fråga om ålder, utan om hur länge det är nyttigt att sitta vid köttgrytorna. När anser socialdemokraterna att likstelheten inträder i ett parti?

Monica Lantz
Vänsterpartiet Vadstena