Missuppfattning och papperstigrar

Motala Tidnings ledarskribent kommenterar 18 november servicebeskrivningarna och servicegarantierna inom äldreomsorgen, som socialnämnden beslutade om i förra veckan. Han ifrågasätter om nämnden kommer att kunna leva upp till det man lovar och jämför med sjukvårdens vårdgarantier, som han kallar en papperstiger.
Det socialnämnden beslutat om är att tydligt beskriva vad man kan förvänta sig när man får ett biståndsbeslut inom äldreomsorgen i Motala kommun. Förutom att vi vill skapa ett boende för de som får akut behov av omhändertagande och möjlighet till egen bokning av avlastningsplats, handlar det inte om någon avsevärd ambitionshöjning, utan om att på ett tydligt sätt beskriva vad som faktiskt görs redan nu! Att dessa beskrivningar också förknippas med en garanti är ett sätt att visa att vi menar allvar med det vi säger! Syftet är att öka tryggheten bland våra äldre! Man ska kunna veta att man blir omhändertagen på ett bra sätt den dag man får behov av det!

Ledarskribenten har dessutom uppenbarligen missuppfattat kommunens äldreboendekoncept. Trygghetsboendet är en del av de särskilda boendena i kommunen. Det är där man ska bo om man inte har särskilt stora behov av vård och omsorg, till exempel om man är dement. Att det skulle vara ett sämre boende stämmer inte.

Det skulle vara intressant att få veta i vilket sammanhang kommunens egna revisorer skulle ha bedömt trygghetsboende som sämre än det särskilda boendet, med vilket väl avses det vi kallar vårdboende. Trygghetsboendet är en annan form av boende med många fördelar! Där kan till exempel makar få bo tillsammans, även om det bara är en av dem som har behov av omsorg. Ordinarie bostadsbestånd används, vilket gör att denna boendeform blir avsevärt billigare, i dagsläget ungefär hälften av vad en plats på vårdboendena kostar.

De övriga boendeformerna i kommunens verksamhet är dels vårdboenden för till exempel dementa, dels korttidboenden för utredning, rehabilitering och avlastning.

Anders Andersson (v)
Socialnämndens ordförande