Stå upp för hetslagstiftningen

Nazisterna inledde kvällen den 9 november 1938 en av förintelsens värsta terrorattacker mot den judiska befolkningen. Under den så kallade kristallnatten förstördes tusentals judiska affärer och synagogorna stod i brand. Sedan dess har kristallnatten blivit en dag där såväl grupper av människor som värnar mänskliga rättigheter och demokrati…
…som extremister och nynazister samlas för att uttrycka sina åsikter. Nationalsocialistisk fronts demonstration på kristallnatten i Stockholm i november 1997 kulminerade i en attack mot homosexuellas lokaler.

I dag den 9 november 2005 manifesterar riksförbundet kristen tro och livsstil (rktl) sitt stöd för pastor Åke Green genom att hålla ett opinionsmöte på Sergels torg i Stockholm. I dag inleds även förhandlingarna i högsta domstolen där pastor Green står åtalad för att ha hetsat mot homosexuella i en predikan. Åke Green har i kristna konservativa kretsar, inte minst i USA, blivit mer eller mindre helgonförklarad. Likt en martyr anses han ha offrats på yttrandefrihetens altare. Skulden för hans lidande läggs på den så kallade ”homolobbyn”, en vanligt förekommande benämning bland kristna fundamentalister på de organisationer som företräder homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Pastor Åke Green går i sin predikan till attack mot denna ”homolobby”. Homosexuella får skulden för allt ifrån naturkatastrofer till epidemier. Homosexuella utmålas av pastor Green som abnorma utövare av djursex och pedofili och som en ”cancersvulst på samhällskroppen”. I kombination med dessa grovt homofobiska uttalanden mässar han om satans frestelser, otukt och om ett moraliskt förfall utan like som gör att hela samhället i själva verket befinner sig på avgrundens rand. Det Åke Greens anhängare försvarar på Sergels torg i kväll är inte yttrandefriheten utan detta hopkok av en bokstavstroende bibelsyn och hätska homofobiska utspel mot alla människor som inte lever upp till den traditionella heterosexuella normen.

Riksförbundet för kristen tro och livsstil med flera hävdar att den klassiska bibelsynen och kyrkan är hotad. Att det står var och en fritt att med bibeln och sin tro som ursäkt vräka ur sig ord som spär på föraktet för homosexuella mitt i offentligheten. Om Green gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp i lagens mening återstår för högsta domstolen att avgöra, men det är tveklöst så att hans homofobiska agitation riskerar att leda till att fler hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner begås. Men det kanske ingår i planen att skära av ”cancersvulsten från samhällskroppen”? Pastor Åke Green behöver inte tolka Mein Kampf i stället för bibeln för att vi ska se parallellen till förintelsen och den ”judiska världskonspirationen”.
Att högsta domstolens förhandlingar om pastorns hetspredikan inleds just på kristallnatten framstår som en ödets ironi. Men att välja att manifestera sitt stöd för hets mot homosexuella den dag som gått till historien som en symbol för nazisternas systematiska utrotning av 6 miljoner människor där ibland tusentals homosexuella kan inte vara en slump.

Låt oss inte glömma bort att förintelsen började med att grupper av människor särskiljdes och demoniserades. Därför måste vi i dag stå upp för att demokrati och mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
Detta gör vi genom att stå bakom hetslagstiftningen.

Lars Ohly
Vänsterpartiets partiordförande
Tasso Stafilidis
riksdagsledamot för vänsterpartiet i lagutskottet