Feministiskt självförsvar

Män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.
Mannen är norm och allt manligt värderas konsekvent högre.
Kvinnor och män förväntas göra olika saker på olika platser vid olika tider. Detta går igen på alla livets områden, i arbetslivet, familjen och inte minst i skolan.
Det finns undersökningar som visar att om killarna i en klass pratar 70 procent av tiden och tjejerna 30 procent så upplevs det som de pratar lika mycket.
En kille förväntas ta plats men en tjej som gör samma sak upplevs som jobbig.

Men för att förändra räcker det inte med att tjejer lär sig ta plats, killarna måste ta ett steg tillbaka. Samma sak gäller överallt i samhället, männen måste sänka sina löner för att kvinnorna
ska få samma lön som de.

Man kan inte förlänga lektionerna eller uppfinna nya pengar i budgeten. Man måste dela på det som finns.
Varje dag utsätts tjejer i skolan för tafsning och kränkande ord.
Ett sätt att lära tjejerna att ta plats och försvara sin kropp är feministiskt självförsvar. Samtidigt bör man ha diskussioner med killarna om deras roll i kvinnoförtrycket och vad de kan göra för att uppnå en mera jämlik skolmiljö.

Det är dags att bryta könsdiktaturen i skolan. Vi kräver konkreta för-
ändringar.
All undervisning skall innehålla ett könsmaktsperspektiv, kvinnornas historia skall inte vara ett eget kapitel på tre sidor sist i historieboken.
Fortbildning till lärarna så de lättare kan upptäcka och ingripa mot sexuella trakasserier.

Feministiskt självförsvar ska ingå i idrottsundervisningen. Nu får man lära sig att dansa hambo men inte att försvara sin kropp.

Jon Hauge-Evaldsson & Elin Melander
Ung Vänster Östergötland