Vänsterns valplattform

Oppositionsrådet Kjell Fransson vill veta hur företrädare för Vänsterpartiet i Motala ställer sig till förslaget till valplattform som vänsterpartiets partistyrelse lagt.

Han räknar upp ett antal åtgärder som han uppenbarligen inte anser vara trovärdiga eller realistiska. Hans inlägg ger upphov till några frågeställningar:

Har Kjell Fransson läst förslaget? Eller återger han det han tror står där efter att ha läst om det i sin tidning?

Var står det t.ex. att vänsterpartiet hävdar att det inte behövs nya jobb i den privata sektorn? Anser Kjell Fransson att ett förslag till valprogram från partistyrelsen skall antas utan diskussion?

Vi vet ju inte hur det är i folkpartiet, där kanske all makt ligger i partistyrelsen eller också har man medlemmar som inte bryr sig så mycket om vilken politik man ställer sig bakom. Hos oss i vänsterpartiet för vi en debatt kring den politik vi ska föra innan den fastställs på partikongressen!

Vänsterpartiet är ett parti som faktiskt vill genomföra ett systemskifte. Samtidigt som vi självfallet måste förhålla oss till vad som är möjligt i det korta perspektivet, vill vi på sikt ha ett samhälle där t.ex. arbete åt alla är målet för den ekonomiska politiken, inte att hålla inflationen på en nivå som skapar arbetslöshet!

Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Genom detta och en rad andra åtgärder som vänsterpartiet föreslår skulle faktiskt 200 000 nya jobb kunna skapas eller återupprättas!

Vi vill förbättra arbetsvillkoren för vårdbiträden och undersköterskor, bl.a. genom att de ska ha rätt till heltidsjobb och en lön som det går att leva på.

Vi tror inte på att det går att minska sjukskrivningar och arbetslöshet genom att sänka ersättningsnivåerna!

Anders Andersson, styrelseledamot i V-Motala
Sirpa Mikkola, styrelseledamot i V-Motala
Peter Karlberg, gruppledare i V-Motala 

Läs valplattformen