Förslag till ny politisk organisation i kommunen

Vänsterpartiet tycker att beredningsorganisationen kan bli effektivare och stöder förslaget om
två fasta beredningar! Effektivare betyder också att beredningarnas uppgifter måste renodlas
och att svarandet på interna remisser minimeras.

Vänsterpartiet har många synpunkter på de förslag till förändringar som föreslås för den politiska organisationen i kommunen. Ovanstående är en inledning.

Här kan du läsa hela remissvaret som en pdf