Handikappanpassning till 2010

Sedan mars månad 2003 har vi i Motala haft inriktningsmål för handikappolitiken. I dessa mål
konstateras bl.a. att Motala kommuns lokaler till år 2010 skall vara tillgängliga för alla.
Inriktningsmål fordrar uppföljning i nämnderna med resultatmål. Tidigare har
kommunstyrelsen haft hand om förvaltningen av kommunens lokaler, nu är det tekniska
nämnden.
I Interpellationen som är ställd till tekniska nämndens ordförande Camilla Egbert, frågas hur nämnden har tänkt sig klara handikappanpassningen av offentliga fastigheter till 2010, då vi är skyldiga att ha gjort detta. Det undras också vilka kostnaderna blir och om man tänkt begära pengar till detta i den budget som nu ska göras.

För att läsa hela interpellationen, klicka på länken nedan: