Översiktsplan för Motala kommun, t.o.m. kap. 4

Vänsterpartiet deltar aktivt i beredningsprocessen och har inget att erinra mot huvuddragen i översiktsplanen så här långt. Vi ser tvärtom med glädje på att man valt en mer offensiv linje när det gäller befolkningsutveckling och byggande.
Det är dock viktigt att fortsättningsvis belysa olika förslag och konsekvenser utifrån klassmässiga, könsmässiga och etniska perspektiv.

Vill du läsa hela remissvaret, klicka på länken nedan: