Inriktningsmålen för näringslivsservice

Det första av inriktningsmålens Visioner är allmänt hållet och egentligen rätt självklart, Motala ska vara en attraktiv kommun. Den andra visionen är tveksam.
”Motala kommun ska ha flest nya företag per innevånare”? Är det en bra (politisk) vision? Vad betyder det, egentligen? Att vi föredrar många små företag på bekostnad av medelstora? Att vi inte vill ha några storföretag? Att alla ska starta eget? Att kvantitet är bättre än kvalitet? Är det ett differentierat näringsliv, utspritt på många företag som avses? Vilka företag som helst, bara de är många? Hur rimmar det med miljö- och etikkrav?

Vill du läsa hela remissvaret, klicka på länken nedan: