Elsäkerheten på förskolor och fritidshem

Elsäkerheten i kommunens lokaler bör inventeras och en plan göras för installation av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare ger ett säkert skydd vid fel på elektronisk apparatur och fel i elsystemet. Avsaknad av jordfelsbrytare har på andra håll lett till allvarliga olyckor då elektronisk apparatur blivit strömförande.
Så som ovan inleds motionen som mynnar ut i krav på installation av jordfelsbrytare i miljöer där barn vistas.

Vill du läsa hela motionen i form av en pdf-fil, så klicka på länken nedan: